Start

Leefbaar bouwen en wonen

Locatie station Mariahoeve Leidschendam-Voorburg

Aan de jarenlange onzekerheid over de bestemming van het gebied rond de Appelgaarde 2-4 en het aangrenzende station Mariahoeve, lijkt nu een einde te zijn gekomen.

De gemeente heeft een visie gelanceerd op de herontwikkeling van dit gebied en de omwonenden in november 2019 een voorproefje gegeven van de plannen.

Dit heeft de onzekerheid bij de omwonenden nu niet bepaald weggenomen. Ze kregen een schetsontwerp te zien van een gebouwencomplex, dat met een hoge torenflat van 20 verdiepingen deed denken aan de Amsterdamse Zuidas. Tevens werd er een aangrenzend spoorgebouw getoond van 150 meter lang en 7 verdiepingen hoog op letterlijk 3 meter van het spoor.

Zonder dat de omwonenden daadwerkelijk voldoende bij een voortraject zijn betrokken, lijkt het grootschalige project van circa 450 woningen verder ontwikkeld te gaan worden. Met veel meer dan een verdubbeling van het aantal woningen en bewoners in de wijk heeft dit een enorme impact op het aangrenzende gebied.

Het inmiddels opgerichte platform GaardenBelang bereidt zich stevig voor op de komende participatiegespreken met de gemeente, projectontwikkelaar en de overige belanghebbende partijen.

Het platform zal zich in nauw overleg met de omwonenden zo sterk mogelijk  maken om een veel passender en minder grootschalige uitvoering te bewerken.

Het kan en mag niet zo zijn, dat de gemeente zonder goed overleg de leefomgeving van de inwoners eenzijdig bepaalt.

Leefbaar bouwen en wonen doe je samen!

Om een serieuze gesprekspartner te zijn voor de gemeente is het belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners zich aansluiten bij dit initiatief. Meld je daarom nu aan bij GaardenBelang om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen, jouw mening te geven en/of actief mee te helpen.

Wij zijn op zoek naar omwonenden die graag willen helpen bij alle nodige activiteiten van GaardenBelang. Vele handen maken namelijk licht werk.

Meld je nu aan!