Hier kunt u zich aanmelden of contact met ons opnemen voor al uw vragen over de   herontwikkeling Appelgaarde 2-4.

       1. Graag uw adres, huisnummer en eventueel telefoonnummer vermelden bij uw bericht!

       2. HEEL BELANGRIJK!!

 Graag vermelden, of u ook actief deel wilt uitmaken van het platform GaardenBelang.                 Wij zoeken enthousiaste meedenkers.                              

 Uiteraard worden uw berichten en personalia zeer discreet en conform de wet op de privacy   behandeld. Uw gegevens zullen door ons nimmer ter beschikking worden gesteld aan derde partijen en worden beveiligd bewaard.

 

==========================================================================

 

 Here you can register or contact us for all your questions about the redevelopment       Appelgaarde 2-4.

      1.  Please include your address, housenumber and telephone number with your message!

      2.  VERY IMPORTANT!!                                                                                     

 Please state whether you also want to be an active part of the GaardenBelang platform.                                                                                                                                                                                                   We are looking for enthusiastic contributors.Naturally, your messages and personal details will be   treated very discreetly and in accordance with the privacy law. Your data will never be made available by us to third parties and are kept safe.

    (SUBMIT)