Categorieën
Geen categorie

Schriftelijke reactie omwonenden op conceptverslag participatieavond 5 april 2023

Categorieën
Geen categorie

Schriftelijke reactie omwonenden op de presentatie LER en OMRT 5 april

Categorieën
Geen categorie

Concept verslag Participatieavond gebiedsontwikkeling Appelgaarde 2-4

Categorieën
Geen categorie

Plan van Aanpak (definitief), commentaar bewoners en verslag bijeenkomst 30 november 2022

Tijdens de bijeenkomst van 5 april a.s. (zie boven) zullen de resultaten van de LeefbaarhetdsEffectRapportage worden besproken.

Hierbij wordt aandacht geschonken aan simulaties m.b.t. geluid, schaduw, zon en wind. ook zullen luchtkwaliteit, verkeersintensiteit en parkeerdruk onderwerp van gesprek zijn.

In voorbereiding op het tot stand komen van het ruimtelijk kader zal een selectie plaatsvinden uit de bovengenoemde onderdelen die moet leiden tot het meeste optimale beeld en uitgangspunt voor de vervolgstappen.

Categorieën
Geen categorie

Reactie bewonersorganisaties op Plan van Aanpak (1e herziening)

Categorieën
Geen categorie

Plan van Aanpak (1e herziening) participatie Appelgaarde 2-4

Categorieën
Geen categorie

Reactie omwonenden AG 2-4 e.o. op Plan van Aanpak

Categorieën
Geen categorie

Plan van Aanpak gemeente hervatting participatie

Categorieën
Geen categorie

Reactie gemeente na rondwandeling in het gebied met de wethouder

Categorieën
Geen categorie

De wijk verontrust! Brieven aan college en raad.