Waar staat GaardenBelang voor?

GaardenBelang is een burgerinitiatief van bewoners uit het gebied rondom Appelgaarde 2-4. We strijden voor het behoud van onze groene en leefbare wijk. Dat groen en die leefbaarheid staan onder druk van het huidige plan van de gemeente bij de herontwikkeling van de omgeving rondom NS station Mariahoeve in Leidschendam-Voorburg. Wij vragen de gemeente Leidschendam-Voorburg en samenwerkingspartners om:

  • De omwonenden daadwerkelijk te laten participeren bij de planning en uitvoering van de herontwikkeling, conform de unaniem aangenomen motie in de raad van september 2020.
  • De menselijke maat te garanderen en ervoor te zorgen dat de ontwikkeling past bij de versterking van de positieve aspecten van de wijken in deze omgeving.

Waar wil GaardenBelang een bijdrage aan leveren?

GaardenBelang wil met betrekking tot de ontwikkeling van de omgeving van station Mariahoeve in Leidschendam-Voorburg bijdragen aan en heeft tot doel:

  • Het informeren, activeren en verenigen van bewoners in de omgeving om een bijdrage te leveren aan het participatietraject met de gemeente met betrekking tot de herontwikkeling van de omgeving van station Mariahoeve in Leidschendam-Voorburg
  • Het vertegenwoordigen van bewoners, als centrale spreekbuis, in contacten met stakeholders, waaronder de gemeente en daarop het overzicht houden
  • Inzicht verkrijgen in plannen en tijdslijnen op dit gebied
  • Het vergroten van de kennis bij de bewoners over de plannen en de impact daarvan op hun leefsituatie
  • In samenwerking met de gemeente bijdragen aan een door de bewoners gedragen alternatieve invulling
  • Zorgen voor meer actieve bewoners die kunnen bijdragen aan de verschillende activiteiten in dit traject
  • Het borgen van een duurzame ontwikkeling en bouw, waarbij oog is voor die impact op de omgeving (grondwater, verzakkingen, geluidsoverlast, verkeer, etc).
  • Het realiseren van een (digitaal) platform waarop efficiënt informatie kan worden gedeeld.

Wie zijn er betrokken bij GaardenBelang?

Het platform GaardenBelang is nog in ontwikkeling. Op dit moment bestaat de actieve groep uit een viertal bewoners van de Appelgaarde. De dank is aan GBLV/Gemeentebelangen voor de nodige steun aan de wijk en bewoners.

 

Edgar van de Brug

Sinds een paar jaar wonen mijn vrouw Adeline en ik samen met onze kinderen naar volle tevredenheid in de Appelgaarde in Voorburg, vanwege het vele groen, de kind-vriendelijkheid en de prettige sfeer en rust in de buurt. We schrokken dan ook erg van de voorgestelde plannen van de gemeente die zowel het aanzien van de wijk drastisch dreigen te wijzigen alsmede het inwoneraantal zouden verdubbelen. De grootschaligheid van de plannen doet ook vermoeden dat we erg lang last van de bouwwerkzaamheden zullen gaan hebben. Ik ben niet tegen ontwikkeling, maar dan wel één die past in de buurt en die het huidige karakter versterkt. Daar draag ik graag een steentje aan bij.

Adeleine de Lamar van de Brug

I am French and love living in the Netherlands, where I met my husband Edgar. We first lived together in The Hague and then some years in Brussels. We decided to come back to this area for the opportunities to play for the children, to have the beach close by and our friends and parents. Like The Hague, Voorburg is very international and multicultural and this is an aspect that  I like very much. De Gaarden is a very pleasant area to live, where children can play safely in the street and where there are good relationships between the residents. There is a great ‘vibe’. I am motivated to do what I can to keep it that way. 

Peter Daniëls

Sinds een paar jaar woon ik met Chantal en de jongens op de Appelgaarde. Het is een prettige, groene en kindvriendelijke wijk. Ik vind het positief dat het gebied rond Appelgaarde 2-4 wordt vernieuwd, maar ik ben geschrokken van de omvang van het plan. Het plan staat in geen verhouding tot de huidige laagbouw en het aantal bewoners in de wijk. Daarbij konden we als bewoners hier nauwelijks over  meepraten. Samen met de andere bewoners van GaardenBelang wil ik daarom ervoor zorgen dat we als bewoners écht actief worden betrokken en dat er een plan komt dat past bij deze fijne omgeving.

Chantal Brakus

Sinds 2015 woon ik met plezier op de Appelgaarde, samen met Peter en mijn drie zoontjes. De jongens spelen graag in onze kindvriendelijke en avontuurlijk groene wijk en Peter en ik genieten van de prettige sfeer en het goede contact met de buren. Uiteraard is de herontwikkeling nodig van het gebied rondom Station Mariahoeve, maar de grootschalige bouw en de impact van de verdubbeling van het aantal inwoners, doen mij twijfelen of ik hier nog prettig kan wonen. Daarom heb ik me aangesloten bij GaardenBelang, om bij te dragen aan het behoud van de leefbaarheid en het groen in onze fijne wijk, voor mijn kinderen en alle buurtbewoners bij de herontwikkeling.  

Binnen het appartementencomplex ‘De Populier’ wordt met veel plezier gewoond, mede door de prettige buurt. Binnen de Vereniging van Eigenaars kwam ter sprake dat bewoners vragen en bezwaren hebben tegen de herontwikkeling Appelgaarde 2-4. Een aantal bewoners heeft zich aangemeld om zich hierin te verdiepen en er is een ‘commissie Appelgaarde’ geformeerd.

Wij als bewoners van De Populier, en omwonenden van bijvoorbeeld de Appelgaarde, hebben voor de huidige plannen met de Appelgaarde als “bewonersgroepen” vrijwel hetzelfde uitgangpunt (wij steunen de ontwikkeling, maar met menselijke maat) en dezelfde bezwaren (de omvang van het aantal woningen en de hoogte van de geplande bouw). Als commissie Appelgaarde staan we in nauw contact met de bewonersgroepen en specifiek met GaardenBelang. Wij blijven zo met elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen en leveren waar nodig input. Samen staan we sterk om te zorgen voor het behoud van een fijne woonomgeving!